Nu boeken Vev software voor je bedrijf
Lymfekanalen in het menselijk lichaam

Manuele lymfedrainage

Het lymfestelsel is een uitgebreid vaatstelsel door het hele lichaam waardoor het lymfevocht stroomt. Een goede doorstroom van het lymfevocht is essentieel voor een goede gezondheid. Zo is het lymfesysteem de frontlinie in de verdediging tegen bacteriën en ziektekiemen die infecties veroorzaken. Daarnaast is het lymfesysteem verantwoordelijk voor het afvoeren van overtollig vocht en afvalstoffen. Het lymfesysteem doet dus vooral dienst als verdedigingslinie en zuiveringssysteem van het lichaam. De manuele lymfedrainage bevordert het optimaal functioneren van het lymfesysteem.

Het is van belang dat er eerst een intakegesprek plaatsvindt zodat we goed in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn voor u.

Prijsopgave (100% BTW vrij)
€3,99
Inclusief Doterra olie
€6,95
Inclusief een paraffine warmte sok

€32,95
30 min Manuele Lymfedrainage
€65,90
60 min Manuele Lymfedrainage
€98,85
90 min Manuele Lymfedrainage

€148,80
Strippenkaart van 5x 30 minuten. (uw voordeel van €15,95 euro korting per kaart) Deze kaart is 3 maanden geldig vanaf ingangsdatum.
€294,50
Strippenkaart van 10x 30 minuten. (uw voordeel van €35,00 euro korting per kaart) Deze kaart is 6 maanden geldig vanaf ingangsdatum.

*€32,95 voor een thuisbezoek
*Vergeet je bad handdoek niet mee te nemen. Heeft u geen bad handdoek meegenomen, word hier €2,95 voor gerekend.

Annuleren

Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.